ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Αθλητικό Μάρκετινγκ

ISBN: 9789925575633

Συγγραφείς

120.00

Στο βιβλίο αναδιπλώνεται η πολύπλοκη και ποικίλη φύση του αθλητικού μάρκετινγκ με σκοπό να διαφωτίσει θεωρητικά και να καθοδηγήσει πρακτικά τους/ις αναγνώστες/τριες του. Αν και το βιβλίο στηρίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και υποστηρίζεται από επιστημονική έρευνα έχει ένα ισχυρό πρακτικό προσανατολισμό. Σκοπός του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης στο αθλητικό μάρκετινγκ και να εισάγει τον/την αναγνώστη/στρια του στο συναρπαστικό κόσμο του αθλητισμού. Το βιβλίο χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό εργαλείων ώστε όχι μόνο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη αλλά και να τον ενθουσιάσει. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο παρουσιάζονται θεωρίες και αποτελέσματα ερευνών τα οποία υποστηρίζονται από πολλά παραδείγματα, μικρές μελέτες περίπτωσης, σχετικό φωτογραφικό υλικό, και δημοσιεύματα στον τύπο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγάλες μελέτες περίπτωσης για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε θέματα αθλητικού μάρκετινγκ. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις και εμπειρικές ασκήσεις (με ή χωρίς τη χρήση του διαδικτύου) για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων του. Ο συνδυασμός όλων αυτών όχι μόνο δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που αναλύονται στο βιβλίο αλλά και τη δυνατότητα αξιολόγησης της κατανόησής τους.
Συνεπώς, το βιβλίο «Αθλητικό Μάρκετινγκ» θα εμπλουτίσει τις θεωρητικές γνώσεις όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν (π.χ. φοιτητές/τριες) ή ασχολούνται ήδη επαγγελματικά με το αθλητικό μάρκετινγκ (π.χ. στελέχη αθλητικών επαγγελματικών ομάδων). Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και μάνατζερ αθλητικών επιχειρήσεων/οργανισμών. Συγκεκριμένα, το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τμημάτων μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, φυσικής αγωγής και αθλητισμού και άλλων συναφών αντικειμένων. Επίσης, απευθύνεται στους μάνατζερ αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισμών όπως στελέχη αθλητικών επαγγελματικών ομάδων και ενώσεων, αθλητικών συλλόγων, αθλητικών ομοσπονδιών, δημοτικών αθλητικών οργανισμών, ιδιωτικών γυμναστηρίων, εταιριών αναψυχής, αθλητικών κατασκηνώσεων, κέντρων ευεξίας, και εταιριών αθλητικών ειδών και αθλητικού μάρκετινγκ. Τέλος, το βιβλίο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων που χρησιμοποιούν ή θέλουν να εντάξουν στην επικοινωνία τους την αθλητική χορηγία.

Έτος Έκδοσης: 2020
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 656
Έκδοση:

Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

•  Η αθλητική δραστηριότητα στην αρχαιότητα

•  Ο αθλητισμός στον 20ο αιώνα

•  Ο αθλητισμός σήμερα ως μέρος της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου

•  Ορισμός του αθλητικού μάρκετινγκ

•  Οι διαστάσεις του αθλητικού μάρκετινγκ 

•  Το μίγμα μάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

•  Ο σκοπός του αθλητικού μάρκετινγκ

•  Επίλογος

 

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

Κεφάλαιο 2

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ 

•  Οι κατηγορίες των αθλητικών καταναλωτών/πελατών

•  Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αθλητικών πελατών

•  Επίλογος

 

Κεφάλαιο 3

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Το υπόδειγμα των τριών σταδίων στις αθλητικές υπηρεσίες

   1ο Στάδιο: Πριν από την αγορά της αθλητικής υπηρεσίας

   2ο Στάδιο: Αγορά και κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

   3ο Στάδιο: Μετά την αγορά και την κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

•  Επίλογος

 

Κεφάλαιο 4

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

•  Τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

•  Η φύση του αθλητικού προϊόντος-υπηρεσίας

•  Τα επίπεδα των αθλητικών προϊόντων 

•  Επίλογος

•  Μελέτη περίπτωσης: Το μάρκετινγκ των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 

 

Κεφάλαιο 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

•  Οι τύποι των αθλητικών υπηρεσιών

•  Η υλική διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

•  Η άυλη/διευρυμένη διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

•  Ανάπτυξη νέων αθλητικών υπηρεσιών/καινοτομιών

•  Επίλογος

•  Μελέτη Περίπτωσης: Το επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ και η
 στρατηγική διεθνοποίησής του

 

 

Κεφάλαιο 6

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών υπηρεσιών και η επίδρασή τους στην
 τιμολόγησή τους

•  Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση των αθλητικών υπηρεσιών

•  Η στρατηγική τιμολόγησης στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Η διαδικασία τιμολόγησης των αθλητικών υπηρεσιών 

•  Διαχείριση εσόδων-δυναμική τιμολόγηση 

•  Επίλογος

•  Μελέτη Περίπτωσης: Orlando Magic και η τιμολόγηση των υπηρεσιών της

 

 

Κεφάλαιο 7

Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

•  Ο ρόλος της διανομής στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Οι τύποι και οι μέθοδοι επαφής στη διανομή των αθλητικών υπηρεσιών

•  Στρατηγικές διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

•  Η άμεση διανομή στις αθλητικές υπηρεσίες

   1. Η επιλογή της τοποθεσίας της αθλητικής εγκατάστασης

   2. Τα χαρακτηριστικά του αθλήματος/των αθλητικών δραστηριοτήτων

   3. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αθλητικών εγκαταστάσεων

•  Πολυ-λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις

•  Η περίπτωση της Allianz Arena

•  Επίλογος

 

 

Κεφάλαιο 8

Η ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Ο ρόλος της έμμεσης διανομής

•  Η ιστορία των μεταδόσεων αθλητικών αγώνων στην Ελλάδα

•  Τα ΜΜΕ ως δίκτυα της έμμεσης διανομής

   Α. Η τηλεόραση ως μέσο μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

   Β. Η μετάδοση αθλητικών γεγονότων μέσω ραδιοφώνου

   Γ. Το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία ως μέσα διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

•  Η διαδικασία της έμμεσης διανομής των αθλητικών γεγονότων 

•  Η πειρατεία στις αθλητικές μεταδόσεις

•  Επίλογος

 

 

Κεφάλαιο 9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Σχεδιάζοντας το σύστημα παροχής της αθλητικής υπηρεσίας

•  Οι προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό blueprinting στις αθλητικές επιχειρήσεις 

•  Πρακτικά ζητήματα στο σχεδιασμό του blueprint των αθλητικών υπηρεσιών

•  Ο ρόλος των αθλητικών πελατών στην εφαρμογή του blueprint

•  Επίλογος

 

 

Κεφάλαιο 10

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

•  Η σημασία του περιβάλλοντος στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Θεωρητικές προσεγγίσεις και υποδείγματα για το ρόλο του περιβάλλοντος στις αθλητικές
 υπηρεσίες

•  Οι διαστάσεις του περιβάλλοντος των αθλητικών υπηρεσιών

•  Το κοινωνικό περιβάλλον των αθλητικών υπηρεσιών

•  Επίλογος

 

 

Κεφάλαιο 11

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Η σχέση της διοίκησης και του μάρκετινγκ στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Το εσωτερικό μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στις αθλητικές επιχειρήσεις/οργανισμούς

•  Οι συγκρούσεις στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Επίλογος

 

 

Κεφάλαιο 12

ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•  Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της επικοινωνίας στις αθλητικές υπηρεσίες

•  Σχεδιάζοντας την αποτελεσματική επικοινωνία στις αθλητικές επιχειρήσεις

Στάδιο 1: Ανάλυση της παρούσας κατάστασης

Στάδιο 2:  Καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων

Στάδιο 3: Προσδιορισμός του/ων κοινού(ων)-στόχου(ων)

Στάδιο 4: Δημιουργία του μίγματος επικοινωνίας 

Στάδιο 5:  Εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής

Στάδιο 6: Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

•  Επίλογος

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Κεφάλαιο 13

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

•  Ορισμός και εξέλιξη της αθλητικής χορηγίας

•  Αιτίες ανάπτυξης της αθλητικής χορηγίας

•  Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τις αθλητικές χορηγίες

•  Διαδικασία λήψης απόφασης ανάληψης αθλητικής χορηγίας

•  Καταχρηστικό μάρκετινγκ – ambush marketing

•  Επίλογος

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Η Καθηγήτρια, κα Ροδούλα Η. Τσιότσου, έλαβε το διδακτορικό της από το Florida State University των Η.Π.Α. με υποτροφία από το Ωνάσειο Ίδρυμα. Σήμερα είναι Καθηγήτρια στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνεργάζεται ως μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από τo 2006 ενώ έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο ΑΤΕΙ Λάρισας και στο ΑΤΕΙ Κρήτης. Από το 2006 είναι εμπειρογνώμων αξιολογήτρια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και για προτάσεις/προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείοu Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην Ελλάδα, καθώς και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο.

Το 2014 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Μάρκετινγκ (American Marketing Association) στην Ελλάδα με θέμα το μάρκετινγκ υπηρεσιών (AMA SERVSIG). Το 2015 ίδρυσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB στο οποίο και διατελεί Διευθύντρια του. Στο πλαίσιο του MARLAB έχει διοργανώσει πολλές ημερίδες και σεμινάρια μάρκετινγκ ενώ έχει πραγματοποιήσει και αρκετές έρευνες γενικού ενδιαφέροντος τα αποτελέσματα των οποίων έχουν παρουσιαστεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η Καθηγήτρια, κα Τσιότσου, διαθέτει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, και κεφάλαια βιβλίων. Ενδεικτικά έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες στα επιστημονικά περιοδικά: Journal of Service Management, International Journal of Advertising, Computers in Human Behavior, The Service Industries Journal, Journal of Business & Industrial Marketing, Journal of Marketing Management, Journal of Services Marketing, Journal of Marketing Communications, International Journal of Retail and Distribution Management, Applied Financial Economics Letters, European Sport Management Quarterly, Journal of Sport Management και International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. Το ερευνητικό της έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς καθώς αναφορές σε αυτό έχουν γίνει σε περισσότερα από 4.000 επιστημονικά άρθρα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του μάρκετινγκ.

 Έχει συγγράψει και εκδώσει δύο βιβλία: το «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες» σε συνεργασία με τους Καθηγητές, Γ. Αυλωνίτη και Σ. Γούναρη (Εκδόσεις Broken Hill, 2016) και το «Strategic Marketing in Tourism Services» σε συνεργασία με τον Καθηγητή, R. Goldsmith (Εκδόσεις Emerald, 2012).

Είναι μέλος του εκδοτικού συμβουλίου (Associate Editor) του διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού περιοδικού μάρκετινγκ, Journal of Services Marketing. Επιπλέον, είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών (Editorial Board Member) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών the Service Industries Journal, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Journal of Global Tourism and Hospitality Research, Central European Business Review, και Tourismos. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο μάρκετινγκ υπηρεσιών (υγείας, τουρισμού, αθλητισμού και πολιτισμού), στο ηλεκτρονικό/ψηφιακό μάρκετινγκ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης), στο μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών και στη διαχείριση επώνυμων προϊόντων.

Από το 2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρίας Interlife ενώ από τον Ιανουάριου του 2020 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για τη χρονική περίοδο 2018-2019.

 

Η Σχέση της με τον Αθλητισμό

Ξεκίνησε τον αθλητισμό στην εφηβεία ως αθλήτρια καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στην ομάδα «Αρίων» Πτολεμαΐδας ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στον Βυζαντινό Αθλητικό Όμιλο (ΒΑΟ) Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε με άριστα και με εξειδικεύσεις στην προπονητική της καλαθοσφαίρισης και στην αθλητική δημοσιογραφία. Η πτυχιακή της εργασία ήταν πρωτογενής έρευνα και είχε θέμα «Οι συχνές αλλαγές στην άμυνα στο ελληνικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης» (237 σελίδες). Τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν σε δύο επιστημονικά περιοδικά. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών εκτός από αθλήτρια του μπάσκετ ήταν προπονήτρια στις ομάδες κορασίδων και παγκορασίδων του ΒΑΟ και στο Salonica Basketball Camp καθώς και κριτής αγώνων μπάσκετ (μέχρι την Α2 εθνική κατηγορία ανδρών και Α κατηγορία γυναικών).

Μετά τις προπτυχιακές της σπουδές συνέχισε τις σπουδές της στις Η.Π.Α. Έλαβε το μεταπτυχιακό της στη Διοίκηση του Αθλητισμού με υποτροφία από το Ohio University και βαθμό άριστα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε τις διδακτορικές της σπουδές στο Florida State University (FSU) με υποτροφίες από το FSU και το Ίδρυμα Ωνάση από όπου και αποφοίτησε με άριστα. Στη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «The Giving to Athletics Model (GAM): An investigation of the factors that explain donations to intercollegiate athletics» μελέτησε τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται δωρεές σε αθλητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα των πανεπιστημίων στις Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών εργάστηκε για δύο χρόνια ως συντονίστρια των αθλητικών φοιτητικών προγραμμάτων του Florida State University (Coordinator of Sport Clubs Council, Recreation Department) ενώ διετέλεσε κριτής αγώνων μπάσκετ ανδρών και γυναικών για το κολεγιακό πρωτάθλημα για τρία χρόνια (Table official, National College Athletic Association-NCAA). Το 1996 εργάστηκε εθελοντικά ως floor manager στους αγώνες μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα όπου και συνεργάστηκε με στελέχη του ΝΒΑ. Επίσης, εργάστηκε και ως αρχηγός ομάδας στα Nike Play Clinic τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Florida State University, Florida.

Αμέσως μετά το πέρας των σπουδών της στις ΗΠΑ και την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε ως υπεύθυνη μάρκετινγκ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών (ΕΣΑΚΕ) από τον Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον Ιανουάριο του 1998. Από τον Μάρτιο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2005 εργάστηκε ως διευθύντρια μάρκετινγκ της αθλητικής εφημερίδας «Πρωταθλητής». Για το διάστημα 2001-2003 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου Φλόγα. Από τον Δεκέμβριο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2004 συνεργάστηκε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την οποία εκπροσώπησε σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τα οποία υλοποίησε σχετικές με τον αθλητισμό μελέτες (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EQUAL «Η Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό» και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VOCASPORT «Improving Employment in Sports in Europe through Vocational Training»). Για το διάστημα Αύγουστος 2003 – Απρίλιος 2005 διετέλεσε Επιστημονική Συνεργάτης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), Πρόγραμμα «Εθνικό Σύστημα Ανάδειξης Ταλέντων Ποδοσφαίρου», Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2006 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού με την τιμητική διάκριση «Επιστήμονας της Χρονιάς» για τη συμβολή της στη διοίκηση/μάρκετινγκ του αθλητισμού. Έχει διδάξει το μάθημα «Αθλητικό Μάρκετινγκ» σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των περισσοτέρων πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνεργαστεί ενώ σήμερα διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 2009.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0