ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Υπηρεσίες Υγείας-Συστήματα και Πολιτικές

ISBN: 9789925575305

Συγγραφείς

105.00

Κανένα επιστημονικό επιστητό από μόνο του δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη απάντηση για τη φροντίδα υγείας που παρέχεται στις μέρες μας. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, όμως, των συστημάτων υγείας ως απότοκο των εφαρμοζόμενων πολιτικών υγείας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ερμηνεία παρεχόμενης φροντίδας υγείας και για τους τρόπους βελτίωσής της.

Στο παρόν σύγγραμμα αποκαλύπτεται με τρόπο επιστημονικό μεν, απλό δε, η πολυσύνθετη φύση των πολιτικών, υπηρεσιών και συστημάτων υγείας, καθώς και των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τους στο χώρο της υγείας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της κριτικής ανάλυσης θεωρητικών προσεγγίσεων, υποστηριζόμενων πάντα από τις κατάλληλες επιστημονικές έρευνες, αλλά και του  ισχυρού πρακτικού προσανατολισμού.

Περιλαμβάνει 52 κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τρεις, κρίσιμες για τα συστήματα υγείας και τις πολιτικές τους, θεματικές ενότητες:

 

  • Η πρώτη ενότητα «Υγεία: Οριοθετήσεις, Αξιολόγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν», που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 έως 13, εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες, όπως υγεία, δείκτες υγείας και αποτύπωση αυτών, εκτίμηση υγειονομικών αναγκών, αλλά και σε σύγχρονα θέματα, όπως προκλήσεις στις ανισότητες στην υγεία, νεοαναδυόμενα νοσήματα και τα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στα σύγχρονα συστήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τις βάσεις για τη μεθοδολογία της έρευνας στη δημόσια υγεία και επιδημιολογία.
  • Η δεύτερη ενότητα «Συστήματα, Υπηρεσίες και Πολιτικές Υγείας», που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 14 έως 26, αναλύει τις απαρχές αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας εστιάζοντας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, στην ψυχοκοινωνική φροντίδα και στη φαρμακευτική πολιτική. Η εν λόγω Ενότητα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του τομέα της υγείας όσον αφορά στην ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπογραμμίζει το ρόλο των οικονομικών της υγείας στη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των πόρων.
  • Στην τρίτη Ενότητα εκτυλίσσεται το τρίπτυχο «Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Βιοηθική και Πληροφοριακά Συστήματα – Νέες Τεχνολογίες στις Υπηρεσίες Υγείας» και περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 27 έως 52. Σε πρώτο βήμα προσεγγίζεται κριτικά η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σε συνάρτηση με τρέχοντα ζητήματα, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού. Τα κεφάλαια της βιοηθικής καλύπτουν το φάσμα των πολυδαίδαλων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το απόρρητο, την πληροφορημένη συναίνεση, τη δωρεά οργάνων, την ευθανασία και τα ζητήματα αναπαραγωγής. Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει τις εντυπωσιακές προοπτικές των πληροφοριακών συστημάτων, των μεγάλων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και των βιοτραπεζών, που αναμένονται να μεταμορφώσουν καταλυτικά τις υπηρεσίες υγείας.

 

Εν τέλει, σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι να διαφωτίσει θεωρητικά, από διαφορετικές οπτικές, και να καθοδηγήσει πρακτικά τους επαγγελματίες υγείας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές, με πρόδηλο το σεβασμό στην φροντίδα της ανθρώπινης ζωής.

Έτος Έκδοσης: 2020
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 932
Έκδοση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  ΥΓΕΙΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ              

Κεφάλαιο 1.      Υγεία-Ασθένεια, Περίθαλψη και Φροντίδα Υγείας          

Κεφάλαιο 2.      Εκτίμηση αναγκών - Μέτρηση επιπέδου υγείας  

Κεφάλαιο 3.      Στατιστικές απογραφές και διαχρονικές μεταβολές δεικτών υγείας  

Κεφάλαιο 4.      Δημογραφικές εξελίξεις και επιδημιολογικό προφίλ ελληνικού πληθυσμού  

Κεφάλαιο 5.      Δημόσια Υγεία και Επιδημολογία             

Κεφάλαιο 6.      Λοιμώξεις και νέο-αναδυόμενα νοσήματα στα σύγχρονα συστήματα υγείας  

Κεφάλαιο 7.      Ανισότητες στην Υγεία. Εννοιολογική διερεύνηση, προσδιοριστικοί παράγοντες και σύγχρονες προκλήσεις        

Κεφάλαιο 8.      Αρχές Βιοηθικής και ανθρώπινα δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων και στην κατανομή πόρων             

Κεφάλαιο 9.      Εξαρτήσεις και υπηρεσίες υγείας  

Κεφάλαιο 10.    Μεθοδολογία της έρευνας στη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας              

Κεφάλαιο 11.    Σχεδιασμός πρωτοκόλλου για έρευνες που αφορούν στη δημόσια υγεία  

Κεφάλαιο 12.    Προαγωγή υγείας. Καινοτόμες δράσεις και καλές πρακτικές     

Κεφάλαιο 13.    Κοινωνικό κεφάλαιο και υγεία  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ                  

Κεφάλαιο 14.    Εισαγωγή στην Κοινωνική Προστασία και στο Κράτος Πρόνοιας  

Κεφάλαιο 15.    Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας και η κρίση της πανδημίας  COVID-19      

Κεφάλαιο 16.    Συστήματα Υγείας  

Κεφάλαιο 17.    Σχήματα επιρροής και εξουσίας των ιατρών μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Ε.Σ.Υ.  

Κεφάλαιο 18.    Ματιές στην Ελληνική φαρμακευτική πολιτική                 

Κεφάλαιο 19.    Πρόληψη και Πολιτικές Υγείας  

Κεφάλαιο 20.    Μεταρρυθμίσεις Υγείας στην Ελλάδα  

Κεφάλαιο 21.    Φροντίδα και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών  

Κεφάλαιο 22.    Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  

Κεφάλαιο 23.    Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας           

Κεφάλαιο 24.    Η μετανοσοκομειακή φροντίδα. Δομές και Υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας  

Κεφάλαιο 25.    Οικονομικά της υγείας και λήψη αποφάσεων για την κατανομή των πόρων: Ο ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 26.    Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας - Μέθοδοι αποζημίωσης παρόχων υπηρεσιών υγείας  

 

Eνοτητα 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ    

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                            

Κεφάλαιο 27.    Τα ευ και τα φευ της ποιότητας και της ασφάλειας στις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας  

Κεφάλαιο 28.    Ποιότητα & διοίκηση ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

Κεφάλαιο 29.    Γήρανση πληθυσμού και ποιότητα υπηρεσιών υγείας-Ενεργός γήρανση   

Κεφάλαιο 30.    Επαγγελματική υγεία στους χώρους των υπηρεσιών υγείας  

Κεφάλαιο 31.    Ικανοποίηση των ασθενών και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας  

Κεφάλαιο 32.    Ποιότητα ζωής ασθενών  

Κεφάλαιο 33.    Ασθενοκεντρική φροντίδα - ενδυνάμωση ασθενών        

Κεφάλαιο 34.    Πληροφοριακή συμπεριφορά στις υπηρεσίες υγείας: Οπτικές και επιπτώσεις στις σχέσεις ιατρού ασθενή  

 

Β. ΒΙΟΗΘΙΚΗ                      

Κεφάλαιο 35.    Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας  

Κεφάλαιο 36.    Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα: Το απόρρητο του ασθενούς   

Κεφάλαιο 37.    Πληροφορημένη συναίνεση του ασθενούς  

Κεφάλαιο 38.    Ηθικό αδιέξοδο κατά την κλινική πρακτική: Εννοιολογικές προσεγγίσεις και προσδιοριστικοί ­παράγοντες  

Κεφάλαιο 39.    Δωρεά οργάνων: Νομοθετικό πλαίσιο και ­ζητήματα βιοηθικής  

Κεφάλαιο 40.    Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας                 

Κεφάλαιο 41.    Ευθανασία          

Κεφάλαιο 42.    Ζητήματα αναπαραγωγής           

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ                  

Κεφάλαιο 43.    Πληροφοριακά συστήματα υγείας          

Κεφάλαιο 44.    Ποιότητα διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες υγείας   

Κεφάλαιο 45.    Εγγραμματοσύνη υγείας και ψηφιακή εγγραμματοσύνη  

Κεφάλαιο 46.    Νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες υγείας – e-health/m-health  

Κεφάλαιο 47.    Ο ρόλος και η εξέλιξη των ζωντανών εργαστηρίων στον τομέα της υγείας και της ευεξίας  

Κεφάλαιο 48.    Τεχνολογίες δεδομένων μεγάλης κλίμακας και ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων - φαρμακοεπαγρύπνηση   

Κεφάλαιο 49.    Βιοτράπεζες και δεδομένα μεγάλης κλίμακας στο χώρο υγείας                 

Κεφάλαιο 50.    Τεχνολογία και τρίτη ηλικία        

Κεφάλαιο 51.    Τεχνητή νοημοσύνη και διαμόρφωση πολιτικών υγείας  

Κεφάλαιο 52.    Χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων στην αναζήτηση, έρευνα και ­συγγραφή-παρουσίαση επιστημονικών εργασιών             

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ          

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0