ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Ενοποιημένη Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

ISBN: 9789925576432

Συγγραφείς

35.00

Το παρόν σύγγραμμα αφιερώνεται στην Ενοποιημένη Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης – ένα διανοητικό εγχείρημα που συνέλαβε και ανέπτυξε ο συγγραφέας κατά την 20 ετών εμπειρία του στην έρευνα. Η θεωρία ερευνά τις θεμελιώδεις δυνάμεις που έχουν οδηγήσει στην αξιοσημείωτη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας από μια εποχή στασιμοπληθωρισμού σε μια περίοδο βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και έχουν πυροδοτήσει την ανάδυση έντονων ανισοτήτων στα πρότυπα διαβίωσης ανά των κόσμο.

Έτος Έκδοσης: 2020
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 512
Έκδοση:

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

 

1.1 Προς μια Ενοποιημένη Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

1.2 Οι Πηγές της Μεγάλης Απόκλισης στο Βιοτικό Επίπεδο

1.2.1 Οι Καταλύτες της Μετάβασης από την Στασιμότητα στην Οικονομική Μεγέθυνση

1.2.2 Η Διαρκής Επίδραση των Προϊστορικών Βιογεωγραφικών Παραγόντων 

1.2.3 Οικονομική Σύγκλιση σε Κλαμπ χωρών

 

Κεφάλαιο 2. Από την Oικονομική Στασιμότητα στην Οικονομική Μεγέθυνση

 

2.1 Η Μαλθουσιανή Εποχή 

2.1.1 Η Μακροχρόνια Στασιμότητα στο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα

2.1.2 Η Δυναμική του Πληθυσμού

2.1.3 Τα Ποσοστά Γονιμότητας και Θνησιμότητας του Πληθυσμού

2.1.4 Διακυμάνσεις στο Εισόδημα και τον Πληθυσμό

2.1.5 Τεχνολογική Πρόοδος

2.1.6 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Εποχής

2.2 Το ΜετάΜαλθουσιανό Καθεστώς 

2.2.1 Η Απογείωση του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος 

2.2.2 Η Έκρηξη στην Αύξηση του Πληθυσμού

2.2.3 Τα Ποσοστά Γονιμότητας και Θνησιμότητας του Πληθυσμού

2.2.4 Εκβιομηχάνιση και Αστικοποίηση

2.2.5 Η Παγκοσμιοποίηση και ο Ρυθμός Εκβιομηχάνισης

2.2.6 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Εποχής 

2.3 Εκβιομηχάνιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

2.3.1 Η Ζήτηση για Εκπαίδευση στην Βιομηχανία

2.3.2 Συγκέντρωση Ιδιοκτησίας Γης και Σχηματισμός Ανθρώπινου Κεφαλαίου

2.3.3 Αναδιανομή Γης και Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

2.3.4 Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις και Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό

Σύστημα

2.3.5 Ο Σχηματισμός του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Οικονομίες

2.3.6 Βασικά Συμπεράσματα

2.4 Η Δημογραφική Μετάβαση 

2.4.1 Η Μείωση στον Ρυθμό Αύξησης του Πληθυσμού

2.4.2 Η Μείωση στο Ποσοστό Γονιμότητας

2.4.3 Η Μείωση στο Ποσοστό Θνησιμότητας 

2.4.4 Το Προσδόκιμο Επιβίωσης

2.4.5 Τα Κεντρικά Χαρακτηριστικά

2.5 Το Σύγχρονο Καθεστώς Οικονομικής Μεγέθυνσης

2.5.1 Η Ταχεία Εκβιομηχάνιση και ο Σχηματισμός του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

2.5.2 Η Διαρκής Μεγέθυνση του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος

2.5.3 Αποκλίσεις στα Εισοδήματα και τον Πληθυσμό σε Διαφορετικές Περιοχές του Πλανήτη

2.5.4 Συμπεράσματα αναφορικά με την Συγκριτική Μεγέθυνση 

2.6 Συμπεράσματα 

 

Κεφάλαιο 3. Η Μαλθουσιανή Θεωρία 

 

3.1 Η Βασική Δομή του Υποδείγματος 

3.1.1 Η Παραγωγή

3.1.2 Οι Προτιμήσεις και ο Εισοδηματικός Περιορισμός 

3.1.3 Αριστοποίηση 

3.2 Η Εξέλιξη της Οικονομίας 

3.2.1 Η Δυναμική του Πληθυσμού 

3.2.2 Το Διαχρονικό Μονοπάτι (time path) του Εισοδήματος ανά Εργαζόμενο

3.3 Ελέγξιμες Προβλέψεις 

3.4 Το Εμπειρικό Πλαίσιο 

3.4.1 Η Εμπειρική Στρατηγική 

3.4.2 Τα Δεδομένα 

3.4.3 Η Νεολιθική Επανάσταση και η Πρόοδος της Τεχνολογίας 

3.4.4 Το Βασικό Οικονομετρικό Υπόδειγμα

3.5 Εμπειρική Απόδειξη από ένα Παγκόσμιο Δείγμα Χωρών

3.5.1 Η Πυκνότητα του Πληθυσμού το έτος 1500 Κ.Ε.

3.5.2 Η Πυκνότητα του Πληθυσμού σε Προηγούμενες Ιστορικές Περιόδους

3.5.3 Κατά Κεφαλήν Εισόδημα αντί της Πληθυσμιακής Πυκνότητας

3.5.4 Τα Αποτελέσματα της Τεχνολογικής Εξέλιξης 

3.5.5 Έλεγχοι Ευρωστίας του Υποδείγματος όταν εισάγονται: η Διάχυση της Τεχνολογίας και επιπλέον Γεωγραφικοί Παράγοντες 

3.5.6 Απόρριψη Εναλλακτικών Θεωριών 

3.6 Συμπεράσματα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0