ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

Search











Filter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Χρονικός Προγραμματισμός στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες

ISBN: 9789963258895

Συγγραφείς

65.00

Το βιβλίο οργανώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγή στη φύση και στο ρόλο του χρονικού προγραμματισμού στο περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο φοιτητής εισάγεται στα ζητήματα αυτά μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων από πραγματικά προβλήματα χρονικού προγραμματισμού που συναντώνται τόσο στη βιομηχανία όσο και στις υπηρεσίες. Στο ίδιο μέρος παρουσιάζονται τα κύρια μοντέλα χρονικού προγραμματισμού στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες μαζί με την επιστημονική τους τυποποίηση. Επίσης, γίνεται παρουσίαση βασικών όρων και εννοιών που σχετίζονται με τη συνδυαστική βελτιστοποίηση, την υπολογιστική πολυπλοκότητα και το διαχωρισμό μεταξύ εύκολων και δύσκολων (δυσεπίλυτων) προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. Ακόμη, περιγράφονται ορισμένοι από τους πιο δημοφιλείς γενικού σκοπού ευρετικοί αλγόριθμοι (γνωστοί ως μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι) οι οποίοι αποδείχτηκαν στην πράξη αρκετά αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση πραγματικών (δύσκολων) προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. Στο δεύτερο μέρος παρουσιά-ζονται βασικά προβλήματα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού που αναφύονται στον τομέα της βιομηχανίας και οι ευρετικές μέθοδοι επίλυσης τους. Εξετάζονται κατά σειρά το πρόβλημα του ενός επεξεργαστή (πρόβλημα μιας μηχανής), προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε συστήματα συνεχούς ροής (flow shop), σε συστήματα διακοπτόμενης ροής (job shop) γνωστά και ως συστήματα κατά παραγγελία, σε συστήματα παράλληλων μηχανών και σε συστήματα γραμμών συναρμολόγησης. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τρία θέματα χρονικού προγραμματισμού από τον τομέα των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πρώτα αναλύεται ο σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός έργων, ακολούθως παρουσιάζεται η δρομολόγηση και ο χρονικός προγραμματισμός στις μεταφορές με έμφαση στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων.

Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται με μια σύντομη εισαγωγή σε επιλεγμένα θέματα από το πεδίο του χρονικού προγραμματισμού προσωπικού. Τέλος, το τέταρτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στους μετα-ερευτικούς αλγορίθμους. Γίνεται μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση των γενετικών αλγορίθμων (των πιο δημοφιλών σήμερα πληθυσμιακών αλγορίθμων που ακολουθούν το παράδειγμα της γενετικής πληθυσμών) και του τρόπου εφαρμογής τους στην επίλυση των προβλημάτων που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Ο αναγνώστης θα αντιληφθεί πως η σύγχρονη επιστημονική έρευνα στο πεδίο της συνδυαστικής βελτιστοποίησης μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο ανάπτυξης νέων εύρωστων μεθόδων επίλυσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων επιχειρηματικών προβλημάτων όπως είναι το πρόβλημα του χρονικού προγραμματισμού.

Έτος Έκδοσης: 2016
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 448
Έκδοση:

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0