ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες

ISBN: 9789963274055

Συγγραφείς

80.00

Μια εξαιρετική δουλειά των συγγραφέων Earl McKinney Jr. και David M. Kroenke στο αντικείμενο της Εισαγωγής στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης κάτω από την οπτική γωνία των Διεργασιών ενός Οργανισμού. Θεωρώ, όπως και οι συγγραφείς, ότι, το μάθημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΠΣΔ) αποτελεί σήμερα, ίσως, το πιο σημαντικό στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας αλλά και γενικά σε όποια τμήματα οι επιχειρηματικές διεργασίες αποτελούν βασικό συνθετικό του προγράμματος σπουδών τους. Οι συγγραφείς τεκμηριώνουν με επιδέξιο τρόπο γιατί το μάθημα ΠΣΔ μπορεί να καλλιεργήσει τον αφαιρετικό συλλογισμό (abstract reasoning), τη συστημική σκέψη (systems thinking), τη συνεργασία (collaboration) και τον πειραματισμό (experimentation), τέσσερις πολύ σημαντικές δεξιότητες για έναν εργαζόμενο στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, προβληματίζουν τους φοιτητές μέσα από πραγματικές καταστάσεις σε ένα ευαίσθητο για την εποχή μας θέμα που, είτε δεν διδάσκεται επαρκώς, είτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε προγράμματα σπουδών και αφορά την επιχειρηματική ηθική.

Οι συγγραφείς ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο του μαθήματος ΠΣΔ αναλύοντας τα συστατικά μιας πολύ στενής σχέσης, όπως είναι η σχέση μεταξύ Διεργασιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριών, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού στον οποίο εντάσσονται. Ορίζοντας τη Διοίκηση ως τη δημιουργία, παρακολούθηση και προσαρμογή των διεργασιών, των πληροφοριακών συστημάτων και των πληροφοριών στη συνέχεια υφαίνουν το όλο περιεχόμενο γύρω από αυτή την οπτική γωνία. Πιο αναλυτικά, στο Εισαγωγικό μέρος τεκμηριώνεται η ανάγκη του συγκεκριμένου μαθήματος. Δίνεται ο ορισμός των ΠΣΔ, παρουσιάζονται οι πέντε δυνάμεις του Porter και τα μοντέλα αλυσίδας αξιών και στη συνέχεια γίνεται μια αποτύπωση των διεργασιών, των πληροφοριακών συστημάτων και των πληροφοριών. Στο δεύτερο μέρος, το Τεχνολογικό, καλύπτεται η τρέχουσα τεχνολογία υλικού εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων και στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα επεξεργασίας βάσεων δεδομένων. Το τρίτο μέρος εστιάζει στις Δομημένες διεργασίες ενός οργανισμού και αναλύονται τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και μάλιστα στα κεφάλαια 7 και 8 παρουσιάζεται η χρήση του πολύ γνωστού συστήματος SAP σε δύο πολύ βασικές επιχειρηματικές διεργασίες όπως είναι οι διεργασίες προμηθειών και πωλήσεων. Το τέταρτο μέρος εστιάζει σε Δυναμικές διεργασίες και αναλύονται σχετικά πληροφοριακά συστήματα των τομέων συνεργασίας (collaboration systems), μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media systems) και επιχειρηματικής ευφυϊας (business intelligence systems). Το πέμπτο και τελευταίο μέρος εστιάζει στις διεργασίες διαχείρισης των ΠΣΔ και πιο συγκεκριμένα τη διοίκηση επιχειρηματικών διεργασιών, τον κύκλο ζωής ανάπτυξης συστημάτων, τη διεργασία ανάπτυξης scrum και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Έτος Έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 616
Έκδοση:

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0