ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Προηγμένη Διοικητική Λογιστική

ISBN: 9789963258994

Συγγραφείς

80.00

Στα δεκατέσσερα κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται όλα τα θέματα που αφορούν τα τέσσερα στοιχεία των απαραίτητων λογιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως ορίζονται από το Ινστιτούτο Διοικητικών Λογιστών και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Στελεχών των Η.Π.Α. και τα οποία είναι: ο προ-ϋπολογισμός, το κόστος παραγωγής και υπηρεσιών, η αξιολόγηση επιδόσεων και η στρατηγική διοίκηση κόστους.

Ο τρόπος δόμησης και παρουσίασης των γνωστικών αντικειμένων των κεφαλαίων του βιβλίου γίνεται με τη χρήση παραδειγμάτων, μέσα από πραγματικές ή προσεκτικά και λεπτομερώς διατυπωμένες εικονικές καταστάσεις σε πλήθος επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί για την ελληνική σχετική βι-βλιογραφία ένα νέο τρόπο παρουσίασης και ανάλυσης των διαφόρων θεμάτων της Διοικητικής Λογιστικής. Ειδικότερα τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα των κεφαλαίων παρουσιάζονται μέσα από αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικών παραδειγμάτων και στο τέλος των κεφαλαίων παρατίθενται ασκήσεις ελέγχου της κατανόησης και της αντίληψης του αντικειμένου. Μέρος των ασκήσεων αυτών μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις τους, παρέχονται στον αναγνώστη σε πρόσθετα διανεμόμενο ηλεκτρονικό υλικό (CD), στο οποίο κα-ταγράφονται οι ασκήσεις με ενδεχόμενες πρόσθετες διευκρινίσεις και οι προ-τεινόμενες λύσεις με ειδικό σχολιασμό. Επιπροσθέτως των προτεινόμενων λύσεων παρατίθενται και προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων και λύσεων με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από μέρους του αναγνώστη.

Έτος Έκδοσης: 2016
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 864
Έκδοση:

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για…

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0