ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων

ISBN: 9789963258987

Συγγραφείς

55.00

Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελέγχους έχει καταστήσει το γνωστικό αντικείμενο της ελεγκτικής τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο διαρκώς διευρυνόμενο με την έναρξη εφαρμογής διεθνών προτύπων και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και συνεργιών με το χώρο της στατιστικής και όχι μόνο. Αναθεωρούνται συνεχώς οι παραδοσιακές μέθοδοι υλοποίησης του έργου του ελέγχου και αναπτύσσονται προσεγγίσεις διαπίστωσης του ελεγκτικού κινδύνου μέσα από τη γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των εξ αυτού κινδύνων και στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Οι εξελίξεις αυτές είναι απότοκες των προσπαθειών βελτίωσης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Σκοπός των βιβλίων αυτών είναι η αποτελεσματικότερη παροχή γνώσεων στους φοιτητές και τους ανθρώπους της Ελεγκτικής για να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ελεγκτικής και να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την υλοποίηση αποτελεσματικού έργου

Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών αποφασίστηκε και η μετάφραση και χρήση του παρόντος βιβλίου η δομή του οποίου στηρίχτηκε στην ανάλυση πρακτικών εφαρμογών του ελεγκτικού έργου. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από ένα σύνολο ανεπτυγμένων με επαγγελματική ακρίβεια περιπτώσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών του ορκωτού ελεγκτή αλλά και των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

Στα επί μέρους τμήματά του αναλύονται περιπτώσεις αληθινών εταιριών ή και φανταστικών παραδειγμάτων στηριγμένων σε πραγματικές περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται πλήθος περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσει ο ορκωτός ελεγκτής και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου.

Έτος Έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 580
Έκδοση:

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0