ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ακολουθήστε μαςΑκολουθήστε μας

 

 

SearchFilter by Custom Post Type


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Αγγλική Ορολογία για Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ISBN: 9789925576005

Συγγραφείς

57.00

Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου προέκυψε από τη διαπίστωση του συγγραφέα ότι στις παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές επιστήμες υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός γλωσσικού εργαλείου-βοηθήματος, το οποίο να λειτουργεί όχι μόνο ως μία άλλη απλή παράθεση αγγλικής ορολογίας, αλλά να είναι χρηστικό στον εκπαιδευτικό και στον σπουδαστή των επιστημών αυτών. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, ετοιμάσθηκε το βιβλίο μας και τίθεται στη διάθεση των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών ως χρήσιμη μεθοδολογία διδασκαλίας της παιδαγωγικής αγγλικής ορολογίας, η οποία είναι το αποτέλεσμα επίπονης και πολυετούς διδασκαλίας αυτού του γνωστικού αντικειμένου στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

Πρόκειται για την αξιοποίηση της ως άνω ορολογίας, μέσω ενός έμπειρου συνδυασμού γλωσσικών ασκήσεων και οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων, με τις οποίες φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε στον αναγνώστη όχι μόνον μία απλή γνώση της ορολογίας, αλλά την εμβάθυνση σε μία πλειάδα παιδαγωγικών θεμάτων και ζητημάτων. Με άλλα λόγια είναι εμφανής η προσπάθεια του συγγραφέα να συνδυάσει τη διαδραστική εκμάθηση της παιδαγωγικής ορολογίας και ταυτόχρονα να συμβάλει στην εξοικείωση με σοβαρά και κρίσιμα παιδαγωγικά θέματα, μέσα από ένα πλούσιο αυθεντικό γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό. Τέλος, με την αξιοποίηση διαφορετικών δεξιοτήτων (listening, writing, reading, guessing, speaking), το παρόν βιβλίο επιθυμεί να συμβάλει στην ουσιαστικότερη κατανόηση των παιδαγωγικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Έτος Έκδοσης: 2020
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 512
Έκδοση:

Μodule 1  /   18

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  18

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: agnosia, dyslexia, apraxia, dyspraxia, alexia, anomia, aphasia, dysgraphia   /  20

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on special education)  /  25

Section 4: Writing skills development ­(advertising)   /  27

Key-Word-In-Context activity  /  33

 

Μodule 2  /   34

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  34

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder ­(ADHD/ADD), cerebral palsy, clubfoot, anorexia nervosa, athetosis, chorea, Soto’s syndrome  /  36

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on special education)  /  39

Section 4: Writing skills development ­(environmental pollution)  /  40

Key-Word-In-Context activity  /  41

 

Μodule 3  /   42

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  42

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Down syndrome, nystagmus, cueing  /  44

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on special education)  /  46

Section 4: Writing skills development (shopping online)   /  47

Key-Word-In-Context activity  /  49

 

Μodule 4  /   50

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  50

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: career opportunities for the disabled, inclusion, severe speech difficulties   /  52

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (motivation in special education)  /  55

Section 4: Writing skills development (weather)   /  56

Key-Word-In-Context activity  /  57

 

Μodule 5  /   58

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  58

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: medication for kids with ADHD, severe physical   disability, hippotherapy or equine-assisted therapy, PC headwand or headstick use for disabled               students  /  60

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on special education)  /  63

Section 4: Writing skills development (weather)   /  65

Key-Word-In-Context activity  /  67

 

Μodule 6  /   68

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  68

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: software for hard-of-hearing students, ­multisensory teaching approach, manipulatives for teaching maths  /   70

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on special education)  /  73

Section 4: Writing skills development (physical appearance)  /  75

Key-Word-In-Context activity  /  77

 

Μodule 7  /   78

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  78

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: orthorexia disorder, synthetic phonics, spanking as discipline on children   /  80

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (classroom discipline techniques)  /  83

Section 4: Writing skills development (new ­research)   /  87

Key-Word-In-Context activity  /  89

 

Μodule 8  /   90

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  90

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: stammering (or stuttering), spina bifida  /   92

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on learning styles)  /  96

Section 4: Writing skills development (personality vs. appearance)  /  98

Key-Word-In-Context activity  /  99

 

Μodule 9  /   100

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  100

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: major depression, visual impairment, the ­Spalding method of teaching, Pica ­behavior, seizures, rigidity, phonation  /  102 

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on learning disability)  /  104

Section 4: Writing skills development (fashion)   /  107

Key-Word-In-Context activity  /  109

 

Μodule 10  /   110

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  110

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: epilepsy in children and adults, ­schizophrenia, prosody in teaching, Asperger syndrome  /  112

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on ADHD/ADD)  /  117

Section 4: Writing skills development (fashion)   /  120

Key-Word-In-Context activity  /  121

 

Μodule 11  /   122

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  122

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: mental retardation, Angelman ­syndrome, ­delusion  /  124

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on Total Physical Response)  /  129

Section 4: Writing skills development (books and movies)   /  133

Key-Word-In-Context activity  /  135

 

Μodule 12  /   136

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  136

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: bipolar disorder or manic depression, lead ­poisoning in kids, hydrocephalus, Lennox-Gastaut syndrome, locked-in syndrome, Lowe ­syndrome, assistive technology in disabled students  /  138

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on behavioral disorders)  /  140

Section 4: Writing skills development (health)   /  144

Key-Word-In-Context activity  /  145

 

Μodule 13  /   145

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  146

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Dissociative Amnesia, Talking about Disability (words to use and words NOT to use), Gender Identity Disorder, Hallucinations, Intermittent ­Explosive Disorder, Obsessive Compulsive Disorder (OCD)  /   148

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on students with autism)  /  154

Section 4: Writing skills development (hard  work vs. luck)  /  160

Key-Word-In-Context activity  /  161

 

Μodule 14  /   162

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  162

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: rehabilitation for people with spinal injury, ­Sympathy and Empathy, Paranoia   /  154

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on clinical neuropsychology)  /  166

Section 4: Writing skills development (university education)  /  171

Key-Word-In-Context activity  /  173

 

Μodule 15  /   174

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  174

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Total Physical Response, severe autism with ADD  /  176

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on aphasia)  /  178

Section 4: Writing skills development (eating at home or at restaurants)  /  182

Key-Word-In-Context activity  /  183

 

Μodule 16  /   184

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  184

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: mental retardation in college,                    Tourette's syndrome  /  186

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on dysphasia)  /  189

Section 4: Writing skills development (team sports vs. individual sports)  /  193

Key-Word-In-Context activity  /  195

 

Μodule 17  /   196

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  196

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Usher Syndrome, Conversion Disorder  /  198

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on stuttering or stammering)  /  200

Section 4: Writing skills development (technology)   /  203

Key-Word-In-Context activity  /  205

 

Μodule 18  /   206

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  206

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Hutchinson-Gilford progeria, dystonia  /  208

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on emotional difficulties)  /  211

Section 4: Writing skills development (friendship)    /  214

Key-Word-In-Context activity  /  215

 

Μodule 19  /   216

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  216

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: mental illness, Canaan Barrie, tardive                  dyskinesia  /  218

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on coping with depression)  /  221

Section 4: Writing skills development (types of holidays)   /  226

Key-Word-In-Context activity  /  227

 

Μodule 20  /   228

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  228

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: vertigo, Munchausen's syndrome, wheel-chaired student effort  /  230

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the environment)  /  233

Section 4: Writing skills development (music)   /  236

Key-Word-In-Context activity  /  237

 

Μodule 21  /   238

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  238

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: savant abilities within the autistic spectrum,       students on the autism spectrum  /  240

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on role of teacher)  /  242

Section 4: Writing skills development (smoking)   /  248

Key-Word-In-Context activity  /  249

 

Μodule 22  /   250

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  250

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: autism spectrum, delusion documentary  /  252

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on sign language)  /  254

Section 4: Writing skills development (alcoholism)   /  260

Key-Word-In-Context activity  /  261

 

Μodule 23  /   262

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  262

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: Information Technology in schools, making ­classrooms friendly to dyslexic students, twins in the autism spectrum  /  264

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on visually impaired children)  /  268

Section 4: Writing skills development (childhood obesity)   /  274

Key-Word-In-Context activity  /  275

 

Μodule 24  /   276

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  276

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: hearing impaired (deaf) students (2 videos)  /  278

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on Spanish & Scottish curricula)  /  280

Section 4: Writing skills development (abortion)   /  286

Key-Word-In-Context activity  /  287

 

Μodule 25  /   288

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  288

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: severe autism, teaching Math in ­primary                school in UK  /  290

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on Montessori teaching)  /  292

Section 4: Writing skills development (zoos)  /  296

Key-Word-In-Context activity  /  297

 

Μodule 26  /   298

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  298

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching literacy in Finland, fun and magic teaching, mentally disabled players   /  300

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on role of curriculum)  /  304

Section 4: Writing skills development (ways of learning)   /  312

Key-Word-In-Context activity  /  313

 

Μodule 27  /   314

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  314

Section 2: Pedagogical issues included in 

            the videos: teaching 2D animation in primary school, teaching science, mentally disabled 

            father and non-disabled daughter  /  316

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on good teaching materials)  /  320

Section 4: Writing skills development (television)   /  328

Key-Word-In-Context activity  /  329

 

Μodule 28  /   330

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  330

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: a school in Turkey, life and capabilities of some savants, a woman on the autism   spectrum   /  332

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on Education and Pedagogy)  /  337

Section 4: Writing skills development (money spending)   /  342

Key-Word-In-Context activity  /  343

 

Μodule 29  /   344

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  344

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: life of three people with bipolar ­disorder, rapport and disruptive behavior in classroom situations  /  346

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on Child Discipline)  /  348

Section 4: Writing skills development (English as a world language)  /  353

Key-Word-In-Context activity  /  355

 

Μodule 30  /   356

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  356

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: technology in the classroom, including autistic pupils, couple living with muscular ­dystrophy and visual impairment  /  358

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (preventing discipline problems)  /  362

Section 4: Writing skills development (city vs. countryside)  /  365

Key-Word-In-Context activity  /  367

 

Μodule 31  /   368

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  368

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching Art & Design in UK, teaching arts & culture in Cuba, inclusion for a young adult with a cognitive disability  /  370

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (preventing discipline problems)  /  374

Section 4: Writing skills development (playing for winning or not?)  /  378

Key-Word-In-Context activity  /  379

 

Μodule 32  /   380

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  380

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching religion in UK, teaching anatomy and tessellation in UK, life of a young amputee  /  382

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on responsibility in children)  /  386

Section 4: Writing skills development (human activity on Earth)  /  390

Key-Word-In-Context activity  /  391

 

Μodule 33  /   392

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  392

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: how Handwriting is taught in France, using dance in UK schools, disabled people’s rights  /  394

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the World Wide Web)  /  398

Section 4: Writing skills development (success and money)   /  403

Key-Word-In-Context activity  /  405

 

Μodule 34  /   406

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  406

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: sex-education policies in UK schools at nursery level, a Sciences lesson, competition  among wheel chair athletes  /  408

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the World Wide Web)  /  412

Section 4: Writing skills development (the ­Internet and communication)  /  418

Key-Word-In-Context activity  /  419

 

Μodule 35  /   420

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  420

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: UK school approach to swimming, teaching ­Spanish to primary level students, mental hospital in Armenia  /  422

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the World Wide Web)  /  426

Section 4: Writing skills development (recycling)   /  430

Key-Word-In-Context activity  /  431

 

Μodule 36  /   432

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  432

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching Design and Technology, teaching        Identity and Diversity, mentally ­disabled in a communal farm   /  434

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (cognitive or behavior psychology)  /  438

Section 4: Writing skills development (impact of tourism on the environment)  /  443

Key-Word-In-Context activity  /  445

 

Μodule 37  /   446

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  446

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching Science in UK, teaching special ­education students through participating in a circus in Germany  /  448

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the American school system)  /  450

Section 4: Writing skills development (the skinny model stereotype)  /  456

Key-Word-In-Context activity  /  457

 

Μodule 38  /   458

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  458

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching Crime Scene Investigation in UK, teaching Place Value in Primary Maths in UK  /  460

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on the American school system)  /  462

Section 4: Writing skills development (the Media)   /  468

Key-Word-In-Context activity  /  469

 

Μodule 39  /   470

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  470

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: teaching Language Structure at ­primary level, life of Iraqi children refugees   /  472

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on computers in the classroom)  /  474

Section 4: Writing skills development (bullying)   /  481

Key-Word-In-Context activity  /  483

 

Μodule 40  /   484

Section 1: Multiple choice questions on English terminology  /  484

Section 2: Pedagogical issues included in the videos: primary education in Uganda, teaching and learning through the use of video clips made by pupils and teachers in UK  /  486

Section 3: Vocabulary analysis in pedagogical text (on collaborative learning)  /  488

Section 4: Writing skills development (animal cloning)   /  492

Key-Word-In-Context activity  /  493

 

REFERENCES  /  495

 

INDEX  /  497

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο εκδοτικός οίκος Broken Hill είναι πρωτοπόρος στις ακαδημαϊκές εκδόσεις βιοιατρικών, οικονομικών και θεωρητικών επιστημών.

 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

16 Zenas Kanther Princess De Tyras Str.

Karantokis Building, 6th floor, apt 20,

1065 Nicosia, Cyprus PO Box 27439,

Lycavitos Post Office BO6, 1645 Nicosia

Tel: +35722665057-60

Fax: +35722665056

email: info@brokenhill.com.cy

 

 

 

Copyright Broken Hill Publishers Ltd 2017. All rights reserved
0